GAME TOPUP
enter your real full name
Enter your game ID
If we found any error in this process, we'll directly call you

Need Help ?

• माथि दिएको  फर्म पुरा भर्नुहोस

• माथि कुनै शब्दको पछाडी रातो रंगको star ” * ” लगाएको छ भने त्यस ठाउमा मागिएको Details हाल्न Compulsory  छ

• गेम TOPUP गर्ने पुरा तरिका भिडियोमा हेर्नुहोस
Go To Youtube

अहिले हामीहरुले PUBG UC Freefire Diamonds गर्दै आएका छौ .

यदि तपाई हाम्रो वेबसाइटमा पहिलो चोटी Game Topup गरिसक्नुभएको छ भने हामी तपाइको मोबाइल नम्बर मा एउटा आइ.डी. पठाउने छौ

तपाइले त्यस आइडी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइले दोस्रो पटक या त्यसपछिको Game Topup गर्दा तपाइले आफ्नो ( Name, Mobile Number, Game ID) टाइप गर्नु पर्दैन 

Call Now